VisionatureVisionature
fr
de
en
es
nl
Bezoeker Anoniem
Homepage
 
Wie zijn wij?
 
Partners
MENU_TEXT_COIN_ORNITHO
  Waarnemingen
    - 
De laatste 3 dagen
    - 
De laatste 7 dagen
     Gegevens en analyses
       - 
Draaihals 2022
       - 
Ooievaar 21-22
       - 
Roodkopklauwier 2022
       - 
Scharrelaar 2022
       - 
Boerenzwaluw 2022
       - 
Zwarte Specht 2022
       - 
Gierzwaluw 2022
       - 
Grauwe Klauwier 2022
       - 
Pasja 21-22
       - 
Grote parelmoervlinder 21-22
       - 
Tweekleurige parelmoervlinder 21-22
       - 
Koevinkje 21-22
       - 
Klaverblauwtje 21-22
       - 
Euplagia quadripunctaria 2022
       - 
vuursalamander 2022
       - 
Zygaena filipendulae 18-22
       - 
Zygaena transalpina 17-22
       - 
Zygaena fausta 17-22
       - 
Zygaena trifolii 20-22
       - 
Zygaena sarpedon 20-22
       - 
Arcyptera fusca 20-22
       - 
Oedipoda caerulescens caerulescens 2022
       - 
Stenobothrus stigmaticus 20-22
 - 
Foto's
  Publicatie
    - 
Faune-Aquitaine Publication
    - 
Le Courbageot
Informatie
 - 
Laatste nieuws
  Hulp
    - 
Handleiding
    - 
Datasheets
    - 
Gedragsregels
    - 
Soorten met publicatiebeperking
    - 
Verklaring van de symbolen
    - 
FAQ
    - 
MENU_TEXT_VALIDATE
 - 
Regional Rarity Committee
  Gebruiksstatistieken
Atlas en enquêtes
 - 
Vogelatlas
 - 
Toeschouwers kaarten
 - 
Local synthesis
 - 
STOC-EPS
 - 
STERF
Links


De laatste 7 dagen
left
Vogels
Vleermuizen
Zoogdieren
Zeezoogdieren
Reptielen
Amfibieën
Libellen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Rechtvleugeligen
Vliesvleugeligen
Bidsprinkhanen
DETAIL_TEXT_TAB_TAXO_GROUP_HETEROPTERA
Kevers
Gaasvliegen
Spinnen
Slakken
Mosselen
right
Periode De 5 laatste dagen
Soort
nooit waargenomen
zeer zeldzaam
zeldzaam
vrij zeldzaam
ontsnapt
algemeen
zeer algemeen
Plaats
17
24
33
40
47
64
65
Beperking
met foto's
met geluid
pagina :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Aantal/pagina :
aantal : 161
vrijdag 19 augustus 2022
 10 
Koereiger (Bubulcus ibis)
 [Pierre Desvergne
]
 1 
Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
 [Jean-Claude Bonnet
]
 1 
Wespendief (Pernis apivorus)
 [Jean-Claude Bonnet
]
 1 
Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)
 [Jean-Claude Bonnet
]
 1 
Groene Specht (Picus viridis)
 [ Thierry Chaurand
]
 1 
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
 [ Thierry Chaurand
]
 1 
Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
 [ Sandrine Chaurand
]
 [ Thierry Chaurand
]
Detail uit Sandrine Chaurand : 1x vrouwtje
 1 
Cirlgors (Emberiza cirlus)
 [ Thierry Chaurand
]
 × 
Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
 [auteur niet vrijgegeven
]
 2 
Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
 [auteur niet vrijgegeven
]
 × 
Waterhoen (Gallinula chloropus)
 [auteur niet vrijgegeven
]
 1 
Steltkluut (Himantopus himantopus)
 [auteur niet vrijgegeven
]
 1 
Kievit (Vanellus vanellus)
 [auteur niet vrijgegeven
]
 1 
Witgat (Tringa ochropus)
 [auteur niet vrijgegeven
]
 47 
Koereiger (Bubulcus ibis)
 [Jean-Claude Bonnet
]
 2 
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
 [Jean-Claude Bonnet
]
 3 
Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
 [Jean-Claude Bonnet
]
 3 
Charadrius sp.
 [Jean-Claude Bonnet
]
 8 
Bosruiter (Tringa glareola)
 [Jean-Claude Bonnet
]
pagina :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
Aantal/pagina :
aantal : 161

LPO-Aquitaine (433 chemin de Leysotte, F-33140 Villenave d'Ornon, 44°47'11"N 0°34'46"W)Kaart
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2022