VisionatureVisionature
fr
de
en
es
nl
Bezoeker Anoniem
Homepage
 
Wie zijn wij?
 
Partners
MENU_TEXT_COIN_ORNITHO
  Waarnemingen
    - 
De laatste 3 dagen
    - 
De laatste 7 dagen
     Gegevens en analyses
       - 
Egel 2020
       - 
Nachtegaal 2020
       - 
Koekoek 2020
       - 
Wielewaal 2020
       - 
Gierzwaluw 2020
       - 
Moerasparelmoervlinder 2020
       - 
Koningspage 2020
       - 
Osmia (Osmia) cornuta 2020
       - 
Osmia (Osmia) bicornis 2020
       - 
Grote keizerlibel 2020
 - 
Foto's
  Publicatie
    - 
Faune-Aquitaine Publication
    - 
Le Courbageot
Informatie
 - 
Laatste nieuws
  Hulp
    - 
Handleiding
    - 
Datasheets
    - 
Gedragsregels
    - 
Soorten met publicatiebeperking
    - 
Verklaring van de symbolen
    - 
FAQ
    - 
MENU_TEXT_VALIDATE
 - 
Regional Rarity Committee
  Gebruiksstatistieken
Atlas en enquêtes
 - 
Vogelatlas
 - 
Toeschouwers kaarten
 - 
Local synthesis
 - 
STOC-EPS
 - 
STERF
Links


Soorten met publicatiebeperking
Inschrijven op de site faune-aquitaine geeft u de mogelijkheid om de database te raadpplegen, behalve voor enkele soorten die verborgen blijven. Deze soorten zijn te herkennen aan de sleutel voor de waarneming en kunnen alleen door de waarnemer zelf en door enkele personen met toegangsrechten bekeken worden. Hieronder ziet u de lijst van 'verborgen' soorten. U kunt de verspreiding van deze soorten echter wel via de atlas-module bekijken. Elke waarnemer kan er voor kiezen zijn waarnemingen van elke gewenste soort, dus ook van soorten die niet op de lijst staan, te verbergen.
left
Vogels
Vleermuizen
Zoogdieren
Zeezoogdieren
Reptielen
Amfibieën
Libellen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Rechtvleugeligen
Vliesvleugeligen
DETAIL_TEXT_TAB_TAXO_GROUP_HETEROPTERA
Kevers
Gaasvliegen
Slakken
Mosselen
right
Soort :
Beperking :
Schaarse wintergast Aasgier (Neophron percnopterus)
publikatie is het hele jaar verboden
Vrij zeldzame soort Auerhoen (Tetrao urogallus)
publikatie is het hele jaar verboden
Vrij zeldzame soort Havik (Accipiter gentilis)
beperking van volledige publicatie tussen 1 februari en 14 juli
Vrij zeldzame soort Kleine Trap (Tetrax tetrax)
publikatie is het hele jaar verboden
Vrij zeldzame broedvogel Kraanvogel (Grus grus)
beperking van volledige publicatie tussen 15 maart en 31 augustus
Vrij zeldzame soort Lammergier (Gypaetus barbatus)
publikatie is het hele jaar verboden
Vrij zeldzame soort Oehoe (Bubo bubo)
publikatie is het hele jaar verboden
Vrij zeldzame broedvogel Rode Wouw (Milvus milvus)
beperking van volledige publicatie tussen 1 maart en 31 juli
Vrij zeldzame soort Ruigpootuil (Aegolius funereus)
publikatie is het hele jaar verboden
Vrij zeldzame broedvogel Steenarend (Aquila chrysaetos)
beperking van volledige publicatie tussen 1 februari en 31 juli
Vrij zeldzame soort Velduil (Asio flammeus)
beperking van volledige publicatie tussen 1 maart en 31 augustus
Schaarse wintergast Visarend (Pandion haliaetus)
beperking van volledige publicatie tussen 1 mei en 31 juli
Vrij zeldzame soort Witrugspecht (Dendrocopos leucotos)
publikatie is het hele jaar verboden
Vrij zeldzame broedvogel Woudaap (Ixobrychus minutus)
SPECIES_RIGHTS_TOTAL_DATE_MIN_ATLAS
Schaarse wintergast Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra)
beperking van volledige publicatie tussen 15 mei en 15 juli

LPO-Aquitaine (433 chemin de Leysotte, F-33140 Villenave d'Ornon, 44°47'11"N 0°34'46"W)Kaart
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020