VisionatureVisionature
fr
de
en
es
nl
Bezoeker Anoniem
Homepage
 
Wie zijn wij?
 
Partners
MENU_TEXT_COIN_ORNITHO
  Waarnemingen
    - 
De laatste 3 dagen
    - 
De laatste 7 dagen
     Gegevens en analyses
       - 
Draaihals 2022
       - 
Ooievaar 21-22
       - 
Wespendief 2022
       - 
Roodkopklauwier 2022
       - 
Huiszwaluw 2022
       - 
Boerenzwaluw 2022
       - 
Zwarte Specht 2022
       - 
Gierzwaluw 2022
       - 
Grauwe Klauwier 2022
       - 
Pasja 21-22
       - 
Grote parelmoervlinder 21-22
       - 
Tweekleurige parelmoervlinder 21-22
       - 
Koevinkje 21-22
       - 
Klaverblauwtje 21-22
       - 
Bruine winterjuffer 2022
       - 
vuursalamander 2022
       - 
Zygaena filipendulae 18-22
       - 
Zygaena transalpina 17-22
       - 
Zygaena fausta 17-22
       - 
Zygaena trifolii 20-22
       - 
Zygaena sarpedon 20-22
 - 
Foto's
  Publicatie
    - 
Faune-Aquitaine Publication
    - 
Le Courbageot
Informatie
 - 
Laatste nieuws
  Hulp
    - 
Handleiding
    - 
Datasheets
    - 
Gedragsregels
    - 
Soorten met publicatiebeperking
    - 
Verklaring van de symbolen
    - 
FAQ
    - 
MENU_TEXT_VALIDATE
 - 
Regional Rarity Committee
  Gebruiksstatistieken
Atlas en enquêtes
 - 
Vogelatlas
 - 
Toeschouwers kaarten
 - 
Local synthesis
 - 
STOC-EPS
 - 
STERF
Links


Local synthesis
VIGILANCE_TEXT_HEADER
left
Vogels
Vleermuizen
Zoogdieren
Zeezoogdieren
Reptielen
Amfibieën
Libellen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Rechtvleugeligen
Vliesvleugeligen
Bidsprinkhanen
DETAIL_TEXT_TAB_TAXO_GROUP_HETEROPTERA
Kevers
Gaasvliegen
Spinnen
Slakken
Mosselen
right
VIGILANCE_TEXT_CHOOSE_MUNI :
 
VIGILANCE_TEXT_CHOOSE_SPECIES :
 
 
Aantal soorten : 357
Soort
Laatste gegeven
Broedgeval
 Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
2022
zeker (19)
 Accipiter sp. / Falco sp.
2015
 Alk of Zeekoet (Uria aalge / Alca torda)
2016
 Alpenheggenmus (Prunella collaris)
1982
  Amerikaanse smient (Anas americana)
2011
 Anas platyrhynchos f. domestica
2021
 Anatidae sp. x Anatidae sp.
2022
  Anser anser f. domestica
2022
 Anser cf. domestica
2021
 Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
2022
waarschijnlijk (4)
  Audouins Meeuw (Larus audouinii)
2020
  Baardman (Panurus biarmicus)
2016
 Bahama pijlstaart eend (Anas bahamensis)
2019
  Bairds strandloper (Calidris bairdii)
2003
  Barmsijs sp. (Carduelis flammea / hornemanni / cabaret)
2017
  Bastaardarend (Aquila clanga)
2008
  Beflijster (Turdus torquatus)
2022
 Bergeend (Tadorna tadorna)
2022
zeker (19)
 Bergfluiter (Phylloscopus bonelli)
2022
zeker (16)
 Bijeneter (Merops apiaster)
2021
  Bladkoninkje (Phylloscopus inornatus)
2020
 Blauwborst (Luscinia svecica)
2022
zeker (16)
 Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)
2022
waarschijnlijk (4)
 Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
2022
zeker (19)
 Blauwvleugeltaling (Anas discors)
1997
  Blonde ruiter (Tryngites subruficollis)
2018
 Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
2022
zeker (19)
  Bokje (Lymnocryptes minimus)
2022
 Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
2022
 Bonte Strandloper (Calidris alpina)
2022
 Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
2021
 Boomklever (Sitta europaea)
2022
zeker (19)
 Boomkruiper (Certhia brachydactyla)
2022
zeker (19)
 Boomleeuwerik (Lullula arborea)
2022
zeker (16)
 Boompieper (Anthus trivialis)
2022
zeker (16)
 Boomvalk (Falco subbuteo)
2022
zeker (16)
 Bosruiter (Tringa glareola)
2022
 Bosuil (Strix aluco)
2022
zeker (14)
  Brandgans (Branta leucopsis)
2018
  Branta bernicla hrota
2009
  Breedbekstrandloper (Limicola falcinellus)
2011
  Brilduiker (Bucephala clangula)
2019
 bruine gans (Anser sp.)
2021
 Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
2022
zeker (50)
 Buidelmees (Remiz pendulinus)
2021
 Buizerd (Buteo buteo)
2022
waarschijnlijk (7)
 Calidris / Limicola / Tryngites sp.
2021
 Canadese Gans (Branta canadensis)
2021
waarschijnlijk (7)
 Carolina-eend (Aix sponsa)
2008
mogelijk (2)
 Casarca (Tadorna ferruginea)
2020
 Cetti's Zanger (Cettia cetti)
2022
zeker (16)
 Charadrius sp.
2022
 Chileense Taling (Anas flavirostris)
2020
 Chlidonias sp.
2020
 Cirlgors (Emberiza cirlus)
2021
zeker (16)
 Dodaars (Tachybaptus ruficollis)
2022
zeker (19)
  Dougalls stern (Sterna dougallii)
2009
 Draaihals (Jynx torquilla)
2022
zeker (19)
 Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
2019
 Drieteenstrandloper (Calidris alba)
2022
 duiker (Gavia sp.)
2019
 Duinpieper (Anthus campestris)
2022
waarschijnlijk (5)
  Dunbekmeeuw (Chroicocephalus genei)
2012
 Dwergarend (Aquila pennata)
2022
waarschijnlijk (5)
 Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus)
2021
 Dwergstern (Sternula albifrons)
2022
mogelijk (2)
  Eider (Somateria mollissima)
2010
 Ekster (Pica pica)
2022
zeker (16)
  Eleonora's Valk (Falco eleonorae)
2020
 Engelse Gele Kwikstaart (Motacilla flava flavissima)
2022
 Europese Kanarie (Serinus serinus)
2022
zeker (16)
 Falco peregrinus calidus
2013
 Fazant (Phasianus colchicus)
2021
waarschijnlijk (5)
 Fitis (Phylloscopus trochilus)
2022
  Flamingo (Phoenicopterus roseus)
2022
 Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)
2012
 Fringilla coelebs / montifringilla
2022
 Fuut (Podiceps cristatus)
2022
zeker (19)
 Gaai (Garrulus glandarius)
2022
zeker (18)
 Geelgors (Emberiza citrinella)
2018
mogelijk (2)
 Geelpootmeeuw (Larus michahellis)
2022
zeker (19)
 Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
2022
waarschijnlijk (5)
 Gele Kwikstaart (Motacilla flava)
2022
zeker (19)
 Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis)
2022
  Gestreepte strandloper (Calidris melanotos)
2013
 Gewone Gele Kwikstaart (Motacilla flava flava)
2022
zeker (16)
 Gierzwaluw (Apus apus)
2022
zeker (14)
 Glanskop (Poecile palustris)
2021
waarschijnlijk (4)
 Goudhaan (Regulus regulus)
2022
 Goudplevier (Pluvialis apricaria)
2021
 Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
2022
zeker (16)
 Grasmus (Sylvia communis)
2022
zeker (16)
 Grasparkiet (Melopsittacus undulatus)
2017
 Graspieper (Anthus pratensis)
2022
 Graszanger (Cisticola juncidis)
2022
zeker (19)
 Grauwe / Blauwe Kiekendief (Circus pygargus / cyaneus)
2021
  Grauwe franjepoot (Phalaropus lobatus)
2021
 Grauwe Gans (Anser anser)
2022
zeker (19)
 Grauwe Gors (Emberiza calandra)
2019
mogelijk (3)
 Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)
2022
zeker (19)
 Grauwe Klauwier (Lanius collurio)
2022
zeker (16)
 Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)
2022
zeker (19)
 Griel (Burhinus oedicnemus)
2020
  Grijze Strandloper (Calidris pusilla)
2014
 Grijze Wouw (Elanus caeruleus)
2022
mogelijk (2)
 Groene Specht (Picus viridis)
2022
zeker (19)
 Groenling (Carduelis chloris)
2022
zeker (19)
 Groenpootruiter (Tringa nebularia)
2022
 Grote Bonte Specht (Dendrocopos major)
2022
zeker (19)
  Grote Burgemeester (Larus hyperboreus)
2018
  Grote franjepoot (Phalaropus tricolor)
2011
 Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)
2022
zeker (16)
 Grote Jager (Stercorarius skua)
2019
 Grote Karrekiet (Acrocephalus arundinaceus)
2022
zeker (16)
 Grote Lijster (Turdus viscivorus)
2022
zeker (16)
 Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)
2022
zeker (19)
 grote steltloper spec. (Charadriiformes sp. (magna))
2021
 Grote Stern (Sterna sandvicensis)
2022
waarschijnlijk (6)
  Grote Zaagbek (Mergus merganser)
2016
 Grote Zee-eend (Melanitta fusca)
2013
 Grote Zilverreiger (Casmerodius albus)
2022
mogelijk (2)
 Grutto (Limosa limosa)
2022
waarschijnlijk (8)
 Halsbandparkiet (Psittacula krameri)
2022
  Havik (Accipiter gentilis)
2018
 Heggenmus (Prunella modularis)
2022
zeker (16)
  Heilige Ibis (Threskiornis aethiopicus)
2021
 Holenduif (Columba oenas)
2019
 Hop (Upupa epops)
2022
zeker (16)
 Houtduif (Columba palumbus)
2022
zeker (18)
 Houtsnip (Scolopax rusticola)
2021
mogelijk (2)
 Huismus (Passer domesticus)
2022
zeker (19)
 Huiszwaluw (Delichon urbicum)
2022
zeker (19)
 Iberische Gele Kwikstaart (Motacilla flava iberiae)
2022
zeker (19)
 Iberische Tjiftjaf (Phylloscopus ibericus)
2014
  Ijseend (Clangula hyemalis)
1989
 IJsvogel (Alcedo atthis)
2022
zeker (16)
 Indische Gans (Anser indicus)
2002
  Italiaanse Gele Kwikstaart (Motacilla flava cinereocapilla)
2009
 Jan-van-Gent (Morus bassanus)
2016
 Kanoet (Calidris canutus)
2022
 Kauw (Corvus monedula)
2022
 Keep (Fringilla montifringilla)
2022
 Kemphaan (Philomachus pugnax)
2022
 Kerkuil (Tyto alba)
2020
mogelijk (2)
 Kievit (Vanellus vanellus)
2022
zeker (13)
  Killdeerplevier (Charadrius vociferus)
1978
 Kleine Barmsijs (Carduelis flammea cabaret)
2017
 Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor)
2022
zeker (19)
  Kleine geelpootruiter (Tringa flavipes)
2011
  Kleine goudplevier (Pluvialis fulva)
2016
 Kleine Jager (Stercorarius parasiticus)
2016
 Kleine Karrekiet (Acrocephalus scirpaceus)
2022
zeker (19)
  Kleine Kokmeeuw (Chroicocephalus philadelphia)
2011
 Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)
2022
zeker (18)
 Kleine Plevier (Charadrius dubius)
2022
zeker (19)
  Kleine rietgans (Anser brachyrhynchus)
2011
 Kleine Strandloper (Calidris minuta)
2022
 Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
2022
zeker (19)
 Kluut (Recurvirostra avosetta)
2022
zeker (19)
 Kneu (Carduelis cannabina)
2022
zeker (16)
 Knobbelzwaan (Cygnus olor)
2022
zeker (19)
 Koekoek (Cuculus canorus)
2022
zeker (14)
 Koereiger (Bubulcus ibis)
2022
zeker (19)
 Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
2022
zeker (19)
  Kolgans (Anser albifrons)
2013
 Koolmees (Parus major)
2022
zeker (19)
 Koperwiek (Turdus iliacus)
2022
 Krakeend (Anas strepera)
2022
zeker (19)
 Kramsvogel (Turdus pilaris)
2022
 Krombekstrandloper (Calidris ferruginea)
2022
  Krooneend (Netta rufina)
2021
mogelijk (2)
 Kruisbek (Loxia curvirostra)
2019
  Kuifduiker (Podiceps auritus)
2018
waarschijnlijk (10)
 Kuifeend (Aythya fuligula)
2021
zeker (13)
  Kuifkoekoek (Clamator glandarius)
2019
 Kuifleeuwerik (Galerida cristata)
2017
 Kuifmees (Lophophanes cristatus)
2022
zeker (13)
 Kwak (Nycticorax nycticorax)
2022
zeker (13)
 Kwartel (Coturnix coturnix)
2021
mogelijk (3)
  Lachstern (Gelochelidon nilotica)
2022
 Larus argentatus / cachinnans / michahellis
2022
waarschijnlijk (6)
  Larus glaucoides kumlieni
2009
 Larus michahellis lusitanius
2016
 Lepelaar (Platalea leucorodia)
2022
waarschijnlijk (6)
 Limosa sp.
2021
 Luscinia svecica cyanecula / namnetum
2022
zeker (19)
 Luscinia svecica namnetum
2022
zeker (19)
 Mandarijneend (Aix galericulata)
2022
mogelijk (2)
 Manengans (Chenonetta jubata)
2017
 Meerkoet (Fulica atra)
2022
zeker (19)
 Merel (Turdus merula)
2022
zeker (18)
 Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)
2005
 Middelste Zaagbek (Mergus serrator)
2019
 Motacilla alba alba / yarrellii
2020
 Motacilla flava flava x iberiae
2022
zeker (16)
 Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)
2022
zeker (16)
 Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
2022
zeker (19)
 Nijlgans (Alopochen aegyptiaca)
2020
  Noordse Gele Kwikstaart (Motacilla flava thunbergi)
2022
 Noordse Stern (Sterna paradisaea)
2017
 Numenius sp.
2022
 Oeverloper (Actitis hypoleucos)
2022
waarschijnlijk (6)
 Oeverpieper (Anthus petrosus)
2015
 Oeverzwaluw (Riparia riparia)
2022
mogelijk (2)
 ongedetermineerde Accipiter (Accipiter gentilis / nisus)
2021
 ongedetermineerde duif (Columba sp.)
2019
 ongedetermineerde eend (Anatidae sp.)
2022
 ongedetermineerde fuut (Podicipedidae sp.)
2016
 ongedetermineerde gierzwaluw (Apus sp.)
2020
 ongedetermineerde kiekendief (Circus sp.)
2021
 ongedetermineerde kleine meeuw (Larus sp.(pusilli))
2020
 ongedetermineerde leeuwerik (Alaudidae sp.)
2016
 ongedetermineerde lijster (Turdus sp.)
2020
 ongedetermineerde meeuw (Laridae sp.)
2018
 ongedetermineerde meeuw (Larus sp. (magna))
2022
 ongedetermineerde pieper (Anthus sp.)
2021
 ongedetermineerde reiger (Ardeidae sp.)
2016
 ongedetermineerde roofvogel (Falconiformes sp.)
2015
  ongedetermineerde stern (Sternidae sp.)
2021
 ongedetermineerde valk (Falco sp.)
2020
 ongedetermineerde vinkachtigen (Fringillidae sp.)
2020
 ongedetermineerde zangvogel (Passeriformes sp.)
2019
 ongedetermineerde zwaluw (Hirundinidae sp.)
2022
 Ooievaar (Ciconia ciconia)
2022
zeker (19)
 Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta)
2022
zeker (19)
  Ortolaan (Emberiza hortulana)
2015
 Paapje (Saxicola rubetra)
2022
 Paarse Strandloper (Calidris maritima)
2012
  Papegaaiduiker (Fratercula arctica)
2018
 Parelduiker (Gavia arctica)
2019
 Patrijs (Perdix perdix)
2021
 Phalaropus sp.
2019
 Phylloscopus collybita / ibericus
2022
 Phylloscopus sp.
2021
 Pijlstaart (Anas acuta)
2022
zeker (13)
 Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
2022
zeker (19)
 Pluvialis sp.
2021
  Poelruiter (Tringa stagnatilis)
2022
  Pontische Meeuw (Larus cachinnans)
2018
  Porseleinhoen (Porzana porzana)
2022
 Provençaalse Grasmus (Sylvia undata)
2022
zeker (19)
 Purperreiger (Ardea purpurea)
2022
mogelijk (2)
 Putter (Carduelis carduelis)
2022
zeker (19)
 Raaf (Corvus corax)
2012
  Ralreiger (Ardeola ralloides)
2020
 Ransuil (Asio otus)
2018
 Regenwulp (Numenius phaeopus)
2022
 Regulus sp.
2019
  Reuzenstern (Hydroprogne caspia)
2022
  Rietgans (Anser fabalis)
2013
 Rietgors (Emberiza schoeniclus)
2022
zeker (16)
 Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
2022
mogelijk (3)
 Ringmus (Passer montanus)
2022
zeker (16)
  Ringsnavelmeeuw (Larus delawarensis)
2016
 Rode Patrijs (Alectoris rufa)
2012
mogelijk (2)
 Rode Wouw (Milvus milvus)
2021
 Roerdomp (Botaurus stellaris)
2022
mogelijk (3)
 Roodborst (Erithacus rubecula)
2022
zeker (19)
 Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
2022
zeker (16)
  Roodhalsfuut (Podiceps grisegena)
2013
 Roodkeelduiker (Gavia stellata)
2016
  Roodkeelpieper (Anthus cervinus)
2011
  Roodkeelstrandloper (Calidris ruficollis)
2010
 Roodkopklauwier (Lanius senator)
2020
waarschijnlijk (4)
  Roodpootvalk (Falco vespertinus)
2008
  Roodstuitzwaluw (Cecropis daurica)
2018
  Rosse Franjepoot (Phalaropus fulicarius)
2021
 Rosse Grutto (Limosa lapponica)
2022
 Rotgans (Branta bernicla)
2022
  Rotsmus (Petronia petronia)
2009
 Rouwkwikstaart (Motacilla alba yarrellii)
2021
  Roze spreeuw (Pastor roseus)
2021
 Scholekster (Haematopus ostralegus)
2022
  Sierlijke Stern (Sterna elegans)
2019
waarschijnlijk (6)
 Sijs (Carduelis spinus)
2022
 Slangenarend (Circaetus gallicus)
2022
waarschijnlijk (8)
 Slechtvalk (Falco peregrinus)
2022
 Slobeend (Anas clypeata)
2022
zeker (19)
 Smelleken (Falco columbarius)
2019
 Smient (Anas penelope)
2022
  Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis)
2021
 Snor (Locustella luscinioides)
2015
mogelijk (3)
 Sperwer (Accipiter nisus)
2022
zeker (16)
 Spreeuw (Sturnus vulgaris)
2022
zeker (19)
 Sprinkhaanzanger (Locustella naevia)
2022
waarschijnlijk (6)
 Staartmees (Aegithalos caudatus)
2022
zeker (16)
 Stadsduif (Columba livia f. domestica)
2022
waarschijnlijk (6)
 Steenloper (Arenaria interpres)
2022
 Steenuil (Athene noctua)
2017
mogelijk (2)
 Steltkluut (Himantopus himantopus)
2022
zeker (19)
  Steltstrandloper (Calidris himantopus)
2013
  Steppekievit (Vanellus gregarius)
2011
 Stormmeeuw (Larus canus)
2022
  Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus)
2019
 Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
2021
zeker (19)
 Tafeleend (Aythya ferina)
2022
zeker (13)
 Tapuit (Oenanthe oenanthe)
2022
  Temmincks Strandloper (Calidris temminckii)
2021
  Terekruiter (Xenus cinereus)
2012
 Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
2022
zeker (19)
 Tjiftjaf (P. tristis / "fulvescens") (Phylloscopus collybita tristis / "fulvescens")
2013
  Topper (Aythya marila)
2021
 Torenvalk (Falco tinnunculus)
2022
waarschijnlijk (8)
 Tringa sp.
2021
 Tuinfluiter (Sylvia borin)
2022
waarschijnlijk (5)
 Tureluur (Tringa totanus)
2022
waarschijnlijk (4)
 Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
2022
zeker (18)
  Vaal Stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa)
2020
 Vale Gier (Gyps fulvus)
2020
  Vale Gierzwaluw (Apus pallidus)
2012
 Valkparkiet (Nymphicus hollandicus)
2020
 Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
2022
zeker (13)
  Velduil (Asio flammeus)
2021
 Vink (Fringilla coelebs)
2022
zeker (19)
 Visdief (Sterna hirundo)
2022
mogelijk (2)
  Vorkstaartmeeuw (Xema sabini)
1994
  Vorkstaartplevier (Glareola pratincola)
2019
 Vuurgoudhaan (Regulus ignicapilla)
2022
zeker (16)
 Waterhoen (Gallinula chloropus)
2022
zeker (19)
 Waterpieper (Anthus spinoletta)
2022
 Waterral (Rallus aquaticus)
2022
zeker (19)
  Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola)
2021
 Watersnip (Gallinago gallinago)
2022
mogelijk (3)
 Wespendief (Pernis apivorus)
2022
zeker (13)
 Wielewaal (Oriolus oriolus)
2022
zeker (18)
 Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
2022
zeker (19)
  Wilde zwaan (Cygnus cygnus)
2013
 Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
2022
zeker (19)
 Wintertaling (Anas crecca)
2022
zeker (13)
 Witgat (Tringa ochropus)
2022
  Witoogeend (Aythya nyroca)
1985
 Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
2022
zeker (19)
  Witvleugelstern (Chlidonias leucopterus)
2020
 Witwangstern (Chlidonias hybrida)
2022
 Woudaap (Ixobrychus minutus)
2020
 Wulp (Numenius arquata)
2022
waarschijnlijk (4)
 Zanglijster (Turdus philomelos)
2022
zeker (18)
 Zeearend (Haliaeetus albicilla)
2015
 Zeekoet (Uria aalge)
2018
 Zilvermeeuw (Larus argentatus)
2022
waarschijnlijk (4)
 Zilvermeeuw (L.a.argenteus) (Larus argentatus argenteus)
2015
 Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
2022
 Zomertaling (Anas querquedula)
2022
waarschijnlijk (7)
 Zomertortel (Streptopelia turtur)
2022
waarschijnlijk (6)
  Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)
2022
 Zwarte Kraai (Corvus corone)
2022
zeker (16)
 Zwarte Mees (Periparus ater)
2022
 Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
2022
zeker (19)
 Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)
2022
 Zwarte Specht (Dryocopus martius)
2022
zeker (19)
  Zwarte Spreeuw (Sturnus unicolor)
2013
zeker (14)
 Zwarte Stern (Chlidonias niger)
2021
 Zwarte Wouw (Milvus migrans)
2022
zeker (19)
 Zwarte Zee-eend (Melanitta nigra)
2021
 Zwarte Zwaan (Cygnus atratus)
2021
 Zwartkop (Sylvia atricapilla)
2022
zeker (19)
 Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
2022
zeker (18)

LPO-Aquitaine (433 chemin de Leysotte, F-33140 Villenave d'Ornon, 44°47'11"N 0°34'46"W)Kaart
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2022