VisionatureVisionature
fr
de
en
es
nl
 Bezoeker Anoniem 
Homepage
 
Wie zijn wij?
 
Partners
MENU_TEXT_COIN_ORNITHO
  Waarnemingen
    - 
De laatste 3 dagen
    - 
De laatste 7 dagen
     Gegevens en analyses
       - 
Egel 2020
       - 
Gekraagde Roodstaart 2020
       - 
Koekoek 2020
       - 
Boerenzwaluw 2020
       - 
Wielewaal 2020
       - 
Hop 2020
       - 
Europese Kanarie 2020
       - 
Pimpelmees 2020
       - 
Groenling 2020
       - 
Oranjetipje 2020
       - 
Koningspage 2020
       - 
Osmia (Osmia) cornuta 2020
       - 
Osmia (Osmia) bicornis 2020
 - 
Foto's
  Publicatie
    - 
Faune-Aquitaine Publication
    - 
Le Courbageot
Informatie
 - 
Laatste nieuws
  Hulp
    - 
Handleiding
    - 
Datasheets
    - 
Gedragsregels
    - 
Rechten
    - 
Soorten met publicatiebeperking
    - 
Verklaring van de symbolen
    - 
FAQ
    - 
MENU_TEXT_VALIDATE
 - 
Regional Rarity Committee
  Gebruiksstatistieken
Atlas en enquêtes
 - 
Vogelatlas
 - 
Toeschouwers kaarten
 - 
Local synthesis
 - 
STOC-EPS
 - 
STERF
Links


De laatste 7 dagen
left
Vogels
Vleermuizen
Zoogdieren
Zeezoogdieren
Reptielen
Amfibieën
Libellen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Rechtvleugeligen
Vliesvleugeligen
DETAIL_TEXT_TAB_TAXO_GROUP_HETEROPTERA
Kevers
Gaasvliegen
Slakken
Mosselen
right
Periode De 5 laatste dagen
Soort
nooit waargenomen
zeer zeldzaam
zeldzaam
vrij zeldzaam
ontsnapt
algemeen
zeer algemeen
Plaats
17
24
33
40
47
64
65
Beperking
met foto's
met geluid
pagina :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
 
Aantal/pagina :
donderdag 9 april 2020
Algemene soort 2 
Sperwer (Accipiter nisus)
 [Rat Daniel
]
Opmerking :
deux femelles qui se chamaillent.
Algemene soort 2 
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
 [Frédéric Fely
]
Algemene soort ≥3 
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
 [Marie-Thérèse Duvert
]
Algemene soort ≥8 
Huiszwaluw (Delichon urbicum)
 [Marie-Thérèse Duvert
]
Opmerking :
Visite des nids sur 2 maisons. Un nid terminé, l'hirondelle est dedans.
Algemene soort 1 
Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
 [Marie-Thérèse Duvert
]
Algemene soort 1 
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)
 [Marie-Thérèse Duvert
]
Opmerking :
Premier de l'année. A la même place que les années précédentes
Algemene soort 2 
Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
 [Marie-Thérèse Duvert
]
Algemene soort 2 
Koolmees (Parus major)
 [Marie-Thérèse Duvert
]
Algemene soort 10 
Huismus (Passer domesticus)
 [Marie-Thérèse Duvert
]
Algemene soort ≥1 
Groenling (Carduelis chloris)
 [Marie-Thérèse Duvert
]
Algemene soort 1 
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)
 [Alain Garcia
]
Detail : 1x (DISPLAY_PAGE_TEXT_CONDITION_AUDIO)
Algemene soort 2 
Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
 [DETAIL_TEXT_MOBILE_LIVE Amandine Theillout (LPO Aqu)
]
Detail : 2x (DISPLAY_PAGE_TEXT_CONDITION_FLY)
Algemene soort 2 
Zwarte Wouw (Milvus migrans)
 [DETAIL_TEXT_MOBILE_LIVE Amandine Theillout (LPO Aqu)
]
Algemene soort 1 
Buizerd (Buteo buteo)
 [DETAIL_TEXT_MOBILE_LIVE Amandine Theillout (LPO Aqu)
]
Algemene soort 1 
Houtduif (Columba palumbus)
 [DETAIL_TEXT_MOBILE_LIVE Amandine Theillout (LPO Aqu)
]
Vrij zeldzame broedvogel 2 
Rotszwaluw (Ptyonoprogne rupestris)
 [DETAIL_TEXT_MOBILE_LIVE Amandine Theillout (LPO Aqu)
]
Algemene soort 1 
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
 [DETAIL_TEXT_MOBILE_LIVE Amandine Theillout (LPO Aqu)
]
Detail : 1x (DISPLAY_PAGE_TEXT_CONDITION_FLY)
Algemene soort 1 
Boompieper (Anthus trivialis)
 [DETAIL_TEXT_MOBILE_LIVE Amandine Theillout (LPO Aqu)
]
Detail : 1x (DISPLAY_PAGE_TEXT_CONDITION_FLY)
Algemene soort 1 
Witte Kwikstaart (Motacilla alba)
 [DETAIL_TEXT_MOBILE_LIVE Amandine Theillout (LPO Aqu)
]
Algemene soort 1 
Heggenmus (Prunella modularis)
 [DETAIL_TEXT_MOBILE_LIVE Amandine Theillout (LPO Aqu)
]
pagina :
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>
 
Aantal/pagina :

LPO-Aquitaine (433 chemin de Leysotte, F-33140 Villenave d'Ornon, 44°47'11"N 0°34'46"W)Kaart
Visionature
VisioNature est un outil développé avec la collaboration du réseau LPO. Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune

Biolovision Sàrl (Switzerland), 2003-2020